Vilkår og betingelser

Servicevilkår

https://https://aaronaarhus.dk/("Online Shop") overholder følgende vilkår og betingelser.

Vi har forsøgt at beskrive alt så tydeligt som muligt, men hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@aaronaarhus.dk.

Disse vilkår og betingelser kan ændres. Du accepterer, at den mest aktuelle version af disse vilkår og betingelser er gældende for vores aftale.

Definitioner (artikel 1):c

Følgende udtryk skal have følgende betydninger i denne sammenhæng:

Følgende vilkår er de generelle vilkår for brug:

Fortrydelsesfrist: Den periode, hvor forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, kaldes fortrydelsesfristen.
Forbruger: En fysisk person, der ikke er involveret i et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med en erhvervsdrivende, kaldes en forbruger.
Dag: Datoen i kalenderen;
Periodeaftale: En fjernsalgsaftale om et sæt produkter og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er spredt over en periode, kaldes en periodeaftale.
Varige medier: Enhver mekanisme, hvormed en forbruger eller erhvervsdrivende kan lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der gør det muligt at konsultere dem på et senere tidspunkt, kaldes et varigt medium.
Fortrydelsesret: Forbrugerens ret til at fortryde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen.
Iværksætter: Den person, der udøver et erhverv eller en virksomhed.
Aftale: En aftale, der kun involverer en eller flere fjernkommunikationsteknikker, indtil aftalen er indgået i henhold til et system, der er oprettet af den erhvervsdrivende til fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser;
kunde: forbrugeren.
Telekommunikationsteknologi: måder at indgå en aftale på, uden at forbrugeren og onlinevirksomheden befinder sig i samme rum på samme tid;
Repræsentantens registreringsnummer er 91330211MA2812N80U.
Leverandørens adresse: Ningbo Weishishengye Xinxi Keji You Xian Gong Si, registreret kontor i Kina i: Zhongguanxilu 777 # Zhuangshijiedao Zhenhaiqu Ningbo, Zhejiang 315201, Kina.

Anvendelighed (artikel 2):

Alle e-handelstilbud og alle tilbud i kontrakter og ordrer mellem e-handel og forbrugeren er underlagt disse generelle vilkår og betingelser.

Teksten til disse generelle vilkår og betingelser vil blive gjort tilgængelig for kunden inden indgåelse af kontrakten.
Hvis dette ikke er muligt inden kontraktens indgåelse, gøres der opmærksom på, at de generelle vilkår og betingelser er tilgængelige i onlinebutikken og vil blive sendt til kunden så hurtigt som muligt via e-mail uden beregning.
Alle kan til enhver tid få adgang til de generelle vilkår og betingelser på e-handelswebstedet.
Situationer og uklarheder, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal bedømmes i henhold til "ånden" i disse vilkår og betingelser. Ingen generelle vilkår og betingelser for kunden og/eller tredjeparter gælder for kontrakten mellem kunden og onlinebutikken.

Tilbuddet (artikel 3):


Hvis et tilbud er tidsbegrænset eller underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
Så længe tilbuddet ikke er accepteret, er det ikke bindende. Webshoppen forbeholder sig ret til at ændre og tilpasse tilbuddet til enhver tid.
Tilbuddet indeholder en detaljeret og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at kunden kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis der anvendes fotos i webshoppen, skal disse afspejle de tilbudte produkter og/eller tjenester på en sandfærdig måde. Hvis kunden skal være klar over, at fejlen er en åbenlys fejl, er tilbuddet ikke bindende for webshoppen.
De billeder, der vises sammen med produkterne, er nøjagtige gengivelser af, hvad der er tilgængeligt. Onlinebutikken kan ikke garantere, at de farver, der vises på hjemmesiden, nøjagtigt afspejler farverne på produkterne.
Hvert tilbud indeholder oplysninger, der forklarer kundens rettigheder og forpligtelser ved accept af tilbuddet. Dette gælder især prisen efter skat og eventuelle transportomkostninger.
Hvordan kontrakten indgås og de handlinger, der kræves for at gøre det; om fortrydelsesretten gælder eller ej; metode til betaling, levering og udførelse af kontrakten.
Den måde, hvorpå kontrakten indgås, og de foranstaltninger, der kræves for at indgå den; om fortrydelsesretten gælder eller ej; metoden til betaling, levering og opfyldelse af kontrakten.
Prisen for langdistanceforbindelsen, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien beregnes på et andet grundlag end den kommunikation, der anvendes til den normale basispris; om kontrakten arkiveres, efter at den er indgået, og i bekræftende fald, hvordan kunden kan se den.
Hvordan kunden kan gennemgå og om nødvendigt korrigere oplysningerne i sin aftale, før den indgås; eventuelle andre sprog, som aftalen kan indgås på.
Den erhvervsdrivendes adfærdskodeks, og hvordan kunden kan få adgang til denne adfærdskodeks elektronisk.
Hvis der er tale om et vilkår, skal kontrakten have en minimumsperiode.
Størrelser, farver og materialetyper er alle valgmuligheder.
Selvom vi gør vores bedste i kvalitetskontrollen for at holde størrelsesvariationer på et minimum, kan tøjets dimensioner variere med 3 cm.

Kontrakten (artikel 4):

Med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 er kontrakten indgået, når kundens tilbud er accepteret, og de relevante betingelser er opfyldt.
Hvis kunden accepterer tilbuddet elektronisk, accepterer onlinebutikken det straks og bekræfter modtagelsen af accepten af tilbuddet uden forsinkelse. Forbrugeren kan træde tilbage fra kontrakten, så længe modtagelsen af denne bekræftelse ikke er blevet bekræftet.
Hvis aftalen indgås elektronisk, skal onlineforhandleren bruge passende tekniske og organisatoriske midler til at "beskytte elektronisk datatransmission og sikre onlinesikkerhed". Hvis en kunde kan betale online, skal onlineforhandleren træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Netbutikken kan, i det omfang loven tillader det, spørge til kundens evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og til andre forhold og overvejelser, der er relevante for en ansvarlig ophævelse af aftalen. Webshoppen har beføjelse til at nægte at købe eller anmode om oplysninger, hvis den har rimelige grunde til ikke at indgå en kontrakt baseret på denne forespørgsel.
Følgende oplysninger skal gives til kunden sammen med produktet eller tjenesten skriftligt eller på en sådan måde, at kunden kan gemme dem på en let tilgængelig måde på et varigt medium: besøgsadressen til e-handelsbutikken, hvor kunden kan indgive klager; oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice; betingelserne og måden, hvorpå kunden kan udøve sin fortrydelsesret eller en klar angivelse af udelukkelsen af fortrydelsesretten; oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice.
For kontrakter med en varighed på mere end et år eller for en ubestemt periode: betingelser for opsigelse af kontrakten; alle skatter og levering er inkluderet i prisen.
En kontrakt kan kun indgås, hvis der er tilstrækkelig tilgængelighed af produkterne.

Fortrydelsesret (artikel 5):

Ved køb af varer har kunden en periode på 14 dage til at returnere varerne. Fortrydelsesfristen starter den dag, hvor produktet modtages af forbrugeren eller forbrugerens repræsentant, som han/hun tidligere har lavet en aftale med og givet besked til onlinevirksomheden.
Forbrugeren skal håndtere varerne og emballagen med omhu i hele fortrydelsesperioden. Han pakker kun varerne ud eller bruger dem i det omfang, det er nødvendigt for at beslutte, om han vil beholde dem. Forseglingen skal til enhver tid være intakt.
Hvis han gør brug af sin returret, skal han returnere produktet til onlineshoppen med alt tilbehør og om muligt i sin oprindelige stand og emballage efter passende og udtrykkelige instruktioner.
Hvis en forbruger ønsker at udøve sin returret, skal han eller hun gøre det inden for fjorten (7) dage efter modtagelsen af produktet: 1) ved at sende en e-mail til onlinebutikken i god tid og 2) ved at returnere produktet til onlinebutikken på samme tid. Forbrugeren skal kunne bevise, at produktet er blevet returneret rettidigt ved hjælp af fragtbrevet på anmodning.
Hvis forbrugeren ikke har erklæret, at han/hun ønsker at gøre brug af sin returret eller ikke har returneret produktet til webshoppen inden for de tidsfrister, der er nævnt i stk. 1 og 3 i denne artikel, anses transaktionen for at være gennemført.
Inden for 12 timer efter afgivelse af ordren kan kunden annullere den ved at kontakte kundeservice.

Omkostninger ved tilbagekøb (artikel 6):

Omkostningerne ved returnering af produkterne skal bæres af forbrugeren, hvis han/hun udøver sin returret.
Hvis kunden allerede har betalt, refunderer webshoppen pengene så hurtigt som muligt, men senest 7 dage efter fortrydelsen. Forudsætningen er, at varerne allerede er modtaget af netbutikken i god stand.

Mulige undtagelser fra fortrydelsesretten/returretten (artikel 7):

For de produkter, der er anført i de følgende afsnit 2 og 3, kan netbutikken nægte forbrugerens returret.
Individuelle aviser; lyd-, videooptagelser og/eller computersoftware, som forbrugeren har betalt for; produkter, der er oprettet af onlinebutikken i henhold til kundens instruktioner; produkter med oprindelse i Kina, der klart er af personlig karakter; produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art; produkter, der kan ødelægges eller ældes hurtigt; produkter, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, der ikke er påvirket af e-handel; produkter, der klart er af personlig karakter; produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art; produkter, der kan ødelægges eller ældes.
Undtaget fra returretten er også tjenester såsom indkvartering, transport, restauranter eller fritidsaktiviteter, der leveres eller skal leveres på en bestemt dag eller i en bestemt periode; hvis levering begyndte inden fortrydelsesfristens udløb med ekspreslevering med kundens samtykke; væddemål og lotterier.


Pris og import på købstidspunktet (artikel 8):

Bortset fra prisjusteringer i forbindelse med momsforhøjelser, må priserne på varer og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes i tilbuddets gyldighedsperiode.
I modsætning til det foregående afsnit kan en onlinebutik sælge produkter eller tjenester, hvis priser ændrer sig på de finansielle markeder, og som ikke påvirkes af de svingende priser i onlinebutikken. Dette er angivet i tilbuddet, ligesom det er angivet, at de er udsat for udsving, og at alle angivne priser er målværdier.
Prisstigninger er kun tilladt inden for tre (3) måneder efter kontraktens indgåelse, hvis de følger af lovbestemmelser.
De priser, der er angivet i produkt- eller servicetilbuddet, er i euro og inkluderer ikke moms. Alle prisangivelser kan indeholde typografiske og/eller grammatiske fejl. Webshoppen er ikke ansvarlig for skader forårsaget af typografiske fejl og/eller stavefejl. Webshoppen er ikke forpligtet til at levere produktet til en forkert pris på grund af tryk- og/eller stavefejl. Leverandøren skal levere produkterne til kundens adresse på vegne af og for kundens regning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med importafgifter og/eller fortoldning afholdes af kunden og betales til den person, der leverer varerne.

Garanti og overensstemmelse (artikel 9):


For at indgå kontrakten garanterer webshoppen, at artiklerne og/eller tjenesterne overholder de standarder, rimelige pålidelighedskriterier og/eller tilgængelighed, der er beskrevet i tilbuddet, og med gældende love og/eller offentlige bestemmelser. Hvis det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, garanterer webshoppen, at produktet er egnet til ikke-normal brug.
Inden for 7 dage efter levering skal kunden underrette webshoppen via e-mail om eventuelle produktdefekter eller forkert leverede produkter. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand, som beskrevet i artikel 5.
Webshoppens garantiperiode er den samme som producentens garantiperiode. På den anden side er onlinebutikken ikke ansvarlig for produkternes endelige egnethed til kundens specifikke brug eller for rådgivning om brugen af produktet eller tjenesterne.
Garantien bortfalder, hvis: de leverede produkter er blevet repareret og/eller tilpasset af kunden eller af tredjemand; de leverede produkter har været udsat for usædvanlige forhold eller er blevet håndteret skødesløst eller i strid med webshoppens retningslinjer og/eller emballage.
Manglerne skyldes helt eller delvist statslige bestemmelser eller fremtidige restriktioner for typen eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Udførelse og levering (artikel 10):

Onlinebutikken vil være så omhyggelig som muligt, når den accepterer og behandler produktordrer.
Leveringsstedet er den adresse, som kunden har oplyst til webshoppen.
Webshoppen vil udføre accepterede ordrer hurtigt, senest inden for tredive (30) dage, medmindre kunden har accepteret en længere leveringsperiode ved at overholde betingelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser.
Kunden vil blive underrettet senest tredive (30) dage efter købet, hvis leveringen er forsinket, eller hvis ordren ikke kan opfyldes eller kun kan opfyldes delvist. I dette tilfælde har kunden mulighed for at trække sig ud af kontrakten og modtage en refusion.
Hvis kontrakten opsiges som beskrevet i det foregående afsnit, refunderer webshoppen kundens betaling så hurtigt som muligt, men senest fjorten (7) dage efter opsigelsen.
Produktet sendes på vegne af og under kundens ansvar. Hvis det ønskede produkt ikke kan leveres, vil webshoppen forsøge at levere et erstatningsprodukt. Dette skal oplyses på en klar og forståelig måde senest ved levering.
Medmindre andet er aftalt, bærer netbutikken risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne, indtil de er leveret til kunden eller kundens forud udpegede repræsentant, og dette er meddelt netbutikken.

Enhver kunde, der hævder at have modtaget et beskadiget eller defekt produkt, skal fremlægge bevis i form af et foto eller en video for at modtage en refusion.
Hvis dette kriterium er opfyldt, bedes du sende os en e-mail på info@aaronaarhus.dk.

Betaling (artikel 11):

Medmindre andet er aftalt, er kontrakten opfyldt, så snart forbrugeren har betalt alle udestående beløb. Når der indgås en kontrakt om levering af en tjeneste, starter denne periode, når forbrugeren modtager bekræftelsen af kontrakten.
Uoverensstemmelser i de betalingsoplysninger, som forbrugeren har givet eller rapporteret til webshoppen, skal rapporteres med det samme.
Hvis forbrugeren ikke betaler gebyret, kan onlinehandleren - med forbehold for lovmæssige begrænsninger - opsige kundens konto; han har ret til at opkræve kunden et rimeligt gebyr, der er annonceret på forhånd.

Klageprocedure (artikel 12):

Onlineforhandleren skal opretholde en klageprocedure på sin hjemmeside og skal håndtere klager i overensstemmelse med den.
Klager vedrørende opfyldelsen af kontrakten skal indsendes til webshoppen i en detaljeret og veldefineret form inden for syv (7) dage efter modtagelsen af produktet.
Klager, der modtages af webshoppen, vil blive besvaret inden for fjorten (7) dage. Hvis klagen forventes at tage længere tid end fjorten (7) dage at behandle, vil iværksætteren svare inden for fjorten (7) dage med en kvittering for modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
Under alle omstændigheder skal forbrugeren give webshoppen fire (4) uger til at løse klagen efter gensidig aftale.

Intellektuelle ejendomsrettigheder (artikel 13):

Alle (intellektuelle ejendoms)rettigheder til tilbud, dokumenter, fotos, tegninger, software, domæner, værker og relaterede materialer tilhører onlinebutikken. Dette gælder også, hvis de er blevet faktureret til dig, eller hvis der er foretaget yderligere opgraderinger.
Ingen del af dette websted må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra onlinebutikken.
Mærkernes logoer, varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Ansvar (artikel 14):

Onlinebutikken er kun ansvarlig for faktiske skader, som kunden har pådraget sig som følge af en fejl i onlinebutikken.
Webshoppen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader på tredjeparter eller sikkerhedsstillelse forårsaget af forkerte eller ufuldstændige oplysninger fra kunden.
Hvis onlinebutikken holdes ansvarlig og indrømmer dette, er dens ansvar begrænset til følgende beløb: det beløb, der betales af e-handelsansvarsforsikringen minus selvrisikoen; fakturabeløbet, hvis ansvarsforsikringen ikke betaler.

Ugyldighed, tvister og gældende lov (artikel 15):

Gyldigheden af de øvrige brugsbetingelser påvirkes ikke, hvis nogen af disse betingelser findes at være ugyldige. Ugyldighedsklausulen skal erstattes af en klausul, der svarer så tæt som muligt til ordlyden af ugyldighedsklausulen.
Alle kontrakter, tjenester, tilbud og indkøbsordrer er underlagt lovgivningen i Hong Kong. Konflikter skal løses ved en domstol i Hongkong.

Ved at acceptere Aaron Aarhus SMS-markedsføring ved kassen og indlede et køb eller tilmelde dig via vores abonnementsværktøjer, accepterer du at modtage tilbagevendende SMS-meddelelser (for din ordre, herunder påmindelser om forladte kassetransaktioner), tekstmarkedsføringstilbud og transaktionelle tekster, herunder anmodninger om anmeldelser fra os, selvom dit mobilnummer er registreret på en statslig eller føderal liste over ikke-opkald. Hyppigheden af beskeder varierer. Samtykke er ikke en betingelse for køb.

Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af SMS-marketingbeskeder og -meddelelser, skal du svare med STOP på enhver mobilbesked, vi sender, eller bruge det afmeldingslink, vi giver i hver af vores beskeder. Du forstår og accepterer, at alternative metoder til afmelding, såsom at bruge andre ord eller anmodninger, ikke vil blive betragtet som en passende metode til afmelding. Vi opkræver ikke betaling for tjenesten, men du er ansvarlig for eventuelle afgifter og gebyrer, som din mobiludbyder måtte opkræve for tekstbeskeder. Besked- og datahastigheder kan være gældende.

Hvis du har spørgsmål, bedes du sende HELP til det nummer, du modtog beskederne fra. Du kan også kontakte os på info@aaronaarhus.dk for at få flere oplysninger.

Vi har til enhver tid ret til at ændre de telefonnumre eller kortnumre, vi bruger til at betjene tjenesten. Du vil blive underrettet i sådanne tilfælde. Du accepterer, at meddelelser, du sender til et telefonnummer eller en kort kode, som vi har ændret, herunder STOP- eller HJÆLP-anmodninger, muligvis ikke modtages, og vi er ikke ansvarlige for at opfylde anmodninger fremsat i sådanne meddelelser.

I det omfang loven tillader det, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for mislykket, forsinket eller fejlagtig levering af oplysninger, der sendes via tjenesten, for eventuelle fejl i sådanne oplysninger og/eller for handlinger, du foretager eller undlader at foretage i tillid til oplysningerne eller tjenesten.

Din ret til privatliv er vigtig for os. Du kan læse om, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i vores privatlivspolitik.